چیلر هوا خنک اسکرو

* ظرفیت های چیلر هوا خنک اسکرو از 3 تن به بالا میباشد.