فن کوئل کاستی چهار طرفه

ظرفیت های فن کوئل سقفی چهار طرفه از 300CFM تا 1400CFM میباشد