چیلر آب خنک اسکرو

*ظرفیت های چیلر آب خنک اسکرو از 20 تن به بالا میباشد