چیلر تراکمی آب خنک اسکرال

ظرفیت های چیلر تراکمی آب خنک اسکرال 20 تن به بالا میباشد