مینی چیلر

*ظرفیت های مینی چیلر از 3 تن به بالا میباشد.