چیلر تراکمی هوا خنک اسکرال

*ظرفیت های چیلر تراکمی هوا خنک اسکرال از 10 تن تبرید به بالا میباشد.