فن کوئل سقفی توکار

ظرفیت های فن کوئل سقفی توکار از 200CFM به بالا میباشد