فن کوئل دیواری

ظرفیت‌های فن کوئل دیواری  از 300CFM تا 800CFM میباشد